Procedura oceny zgodności maszyn i urządzeń bez udziału jednostki notyfikowanej na znak bezpieczeństwa CE

Wzór dokumentacji maszyny
Maszyny mogą być wprowadzane do obrotu lub oddawane do użytku, jeżeli :
• przy prawidłowym zainstalowaniu i konserwacji oraz
• zastosowaniu zgodnym z przeznaczeniem lub w warunkach, które można przewidzieć,
nie stwarzają zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia osób oraz zwierząt domowych lub mienia oraz spełniają przepisy rozporządzenia z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn 2008 r. (Dz. U. Nr 199, poz. 1228 z późn. zm.).
Opracowanie poświęcone jest przede wszystkim omówieniu procedury – ocena zgodności połączona z kontrolą wewnętrzną na etapie wykonania maszyny, tj. bez udziału jednostki notyfikowanej.
Opracowanie jest odpowiedzią na zapotrzebowanie m.in. pracodawców, mechaników, inżynierów, służb bhp aktualnej wiedzy przedstawionej w sposób pragmatyczny, dotyczącej wprowadzania do obrotu maszyn i urządzeń.
Zapoznanie się z niniejszym poradnikiem pozwala na opracowanie wymaganej przez organy nadzoru: Państwowa Inspekcja Pracy, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów maszyny oraz towarzyszącej jej wymaganej dokumentacji oraz właściwe oznaczenie.
Zapisano plik poradnika wraz z ujednolicona ustawą o zgodności i rozporządzeniem w sprawie zgodności maszyn i urządzeń.
Ponadto w formie plików tekstowych możliwych do wielokrotnego edytowania zamieszczono:
schemat zakładowej dokumentacji technicznej maszyny i urządzenia,
przykład oceny ryzyka zawodowego dla maszyny,
wzór instrukcji (DTR),
wzór oznaczenia CE,
wzór deklaracji zgodności WE,
wzór tabliczki znamionowej maszyny oraz o
świadczenie pracodawcy lub innego podmiotu wprowadzającego do obrotu o spełnieniu wymogów bezpieczeństwa.

Przedpłata na rachunek bankowy 26105019791000009074092108 (ING Bank Śląski S.A.) – BHP Specjalista Elżbieta Rzadkowolska 87-853 Kruszyn, Kazimierza Wielkiego 107 NIP: 888-166-20-75
REGON: 910195953

Prosimy o dane zamawiającego na przelewie do wystawienia faktury: Imię i nazwisko + PESEL/ Nazwa firmy; Adres; NIP
Cena egz. 100,00 + 23% Vat nadajemy mailem

Wystawiamy faktury i faktury pro forma
Spis treści:
1. Wstęp
2. Definicje:
3. Czynności producenta przed wprowadzeniem maszyny do obrotu
4. Ocena ryzyka dla maszyny
5. Wybrane wymagania co do zgodności maszyn i urządzeń
6. Oznaczenie maszyny
7. Instrukcje
8. Podstawowe procedury oceny zgodności
9. Udział jednostki notyfikowanej
9.1. Udział jednostki notyfikowanej w ocenie zgodności – wybrane wymagania
9.2. Ocena zgodności połączona z kontrolą wewnętrzną na etapie wykonania maszyny – oświadczenie wprowadzającego do obrotu lub upoważnionego przedstawiciela
10. Dokumentacja techniczna maszyny
11. Deklaracja zgodności WE dla maszyn
12. Elementy bezpieczeństwa
13. Przykładowa dokumentacja maszyny
14. Podsumowanie
15. Przepisy prawa ocena zgodności maszyn i urządzeń
1. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności
2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn 80 – 149

Procedura oceny zgodności bez udziału jednostki notyfikowanej

Ocena zgodności na znak CE - Poradnik


Elżbieta Rzadkowolska Starszy specjalista bezpieczeństwa i higieny pracy
Doświadczenie zawodowe w zagadnieniach bezpieczeństwa zgłębiła min.: w Państwowej Inspekcji Pracy w latach 1997 do 2009 r.,na terenie Lafarge 2010 – 2011 r. Nauczyciel przedmiotów zawodowych w Szkole Nauki i Biznesu Żak – kierunek technik bezpieczeństwa i higieny pracy. Praktyka min.: w firmie produkującej artykuły i maszyny niezbędne do produkcji zniczy, prefabrykacja betonów, budowa stacji uzdatniania wody, itp.

Elżbieta Rzadkowolska

Starszy specjalista bezpieczeństwa i higieny pracy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>